BUDŻET OBYWATELSKI Podkarpacie

Czym jest budżet obywatelski!

Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!


Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.

Dlaczego budżet obywatelski?

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Do 22 listopada br. mieszkańcy Dębicy mogą składać projekty do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Dębicy. W tym roku na projekty został przeznaczony 1 milion złotych. Z tej kwoty 650 tys. złotych zostanie przeznaczonych na projekty osiedlowe, a 350 tysięcy na projekty ogólno- miejskie. Zgłaszać projekty mogą sami mieszkańcy oraz rady osiedlowe. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy którzy ukończyli 16 lat.

 W budżecie obywatelskim na 2017 rok mieszkańcy i Rady Osiedlowe  będą mogli zgłaszać projekty w dwóch kategoriach: 1)     Budowa, modernizacja lub remont infrastruktury ogólnomiejskiej… Czytaj dalej

Od 11 do 28 października na szesnastu jasielskich osiedlach odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami na temat założeń programowych i finansowych oraz polityki społeczno-gospodarczej Miasta na 2017 rok.

W ten sposób władze miasta konsultować będą ważne sprawy dla miasta i mieszkańców. Miasto Jasło powinno wziąć przykład z innych miast podkarpacia jak Tarnobrzeg, Dębica, Jarosław czy Rzeszów i wprowadzić u siebie Budżet Obywatelski, podczas głosowania to mieszkańcy decydowaliby o inwestycjach na swoich osiedlach. Jasło to miasto 36 tysięczne o powierzchni 36,52 km2. Miasto stanowi 4,41% powierzchni powiatu. W granicach administracyjnych… Czytaj dalej

Podliczono głosy w zakończonych wyborach inwestycji na 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. W dniach 18 i 25 września oraz 2 października mieszkańcy Tarnobrzega mogli oddać swój głos na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy, co ważne tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym w osiedlu zamieszkania.

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych inwestycji osiedlowych i ogólnomiejskich, a na które mieszkańcy Tarnobrzega głosowali podczas konsultacji społecznych w ramach  Budżetu Obywatelskiego 2017. Najwięcej głosów oddano na Osiedlu Sobów 920, a następnie na Osiedlach: Wielowieś – 494, Ocice – 239 i Przywiśle… Czytaj dalej

Młodzieżowe Centra Kariery w Nowej Dębie i Gorzycach  zapraszają pracodawców, osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz młodzież uczącą się do udziału w Targach Edukacji i Pracy, które odbędą się 23 września 2016 r. w Zespole Szkół Nr 2, przy ul. Kościuszki 101 w Nowej Dębie.

Podczas targów będzie obecnych 20 wystawców z ofertami pracy, stażu i szkoleń. Jedną z ofert będzie możliwość bezpłatnego przeszkolenia osób w wieku 18 – 24 lata na dowolny wybrany przez siebie zawód, a następnie odbycie stażu u pracodawcy, podczas którego będzie wypłacane stypendium stażowe. Z tego typu pomocy będą… Czytaj dalej

W Stalowej Woli rozpoczęły się prace nad placem gdzie postawione zostanie drzewko solarowe, które powstanie dzięki mieszkańcom miasta. To warto przypominać, aby obecna władza nie przypisywała sobie zasług.

Akcja „Drzewo solarne jako miejsce spotkań mieszkańców”, zorganizowana została przez Fundacje Urban Forms, która powstała w 2009 roku. Działania fundacji skupiają się wokół szeroko pojętej kultury miejskiej, koncentrując się na organizacji, promocji oraz wspieraniu inicjatyw artystycznych, edukacyjnych i społecznych. Podczas realizacji projektów staramy się aktywizować społeczności lokalne i angażować je w aktywności,… Czytaj dalej

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą „Akcja Aktywizacja-YEI”.

Projekt, który kończy się stażem adresowany jest do młodzieży w wieku 18-24 lat, która obecnie nie pracuje i nie uczy się. Zakłada on aktywizację młodzieży poprzez wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trzymiesięcznych, płatnych staży oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” obejmować będzie:

- szkolenia zawodowe… Czytaj dalej

W dniu 15 września 2016 r. odbyła się kolejna lekcja edukacyjna o bezpieczeństwie jazdy na rowerze i przepisach ruchu drogowego dla przedszkolaków z terenu Stalowej Woli pn. „Bezpieczny przedszkolak na drodze”. Lekcje zorganizował nasz portal budzetobywatelski.net, a zajęcia przeprowadził Dariusz Przytuła, który tego typu lekcje prowadzi od 2009 roku.

Podczas lekcji dzieci otrzymały prezenty kolorowanki i kredki przekazane przez SKODA- salon samochodowy Edwarda Buławy z Agatówki koło Stalowej Woli, nasz portal przekazał opaski odblaskowe, dyplomy uczestnictwa w lekcji oraz znaki do pokolorowania i książeczkę o Policji do przedszkolnej biblioteczki.… Czytaj dalej

Zakończył się proces analizy i weryfikacji projektów zgłaszanych do Urzędu Miasta w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. W sumie mieszkańcy zgłosili 61 projektów, z których dwa dotyczyły tego samego zadania.

Poniżej przedstawiamy listy projektów zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie. Głosowanie na przyjęte projekty zaplanowane zostało na trzy kolejne niedziele: 18 i 25 września oraz 2 października. Przypominamy, że głosować będziemy na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy, co ważne tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym w osiedlu zamieszkania. Do 6 października 2016 r. Urząd Miasta… Czytaj dalej

1 milion złotych na budżet obywatelski w 2017 r. Zaproponowany przez burmistrza Mariusza Szewczyka projekt budżetu obywatelskiego  podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 9 września jednogłośnie poparli radni miejscy. W tym roku na budżet obywatelski przeznaczono o 200 tysięcy zł. więcej niż w roku ubiegłym. Uruchomienie budżetu obywatelskiego zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami Dębicy. 

Wdrożenie budżetu obywatelskiego, który będzie zaproponowany mieszkańcom naszego miasta po raz  drugi ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców Dębicy w podejmowaniu decyzji odnoście przedsięwzięć, które będą… Czytaj dalej

11 września odbył się finał akcji „Nasz Region, Nasza Pasja”, której organizatorem jest salon samochodowy SKODA Polska PHU Edward Buława w Agatówce koło Stalowej Woli. Akcja miała na celu wyznaczenie turystycznych walorów regionu, poprzez jazdę rowerem i tym samym stworzyć przewodnik rowerowy po okolicach Stalowej Woli.

Liczba miejsc w imprezie była ograniczona do 100 rowerzystów i tylu chętnych znalazło się na finał akcji. Rajd rozpoczął się rejestracją zgłoszonych osób do rajdu, a sam start i przywitanie gości przez organizatora odbył się o godzinie… Czytaj dalej